Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Stowarzyszenie Sieć Obserwatorów Burz
Privacy Policy Notice GDPR for Monitor Burz Mobile App

W skrócie:


1. Używamy Twojej anonimowej lokalizacji tylko do celów wysłania powiadomień i statystyk działania Monitora.


2. Nie przekażemy żadnych Twoich danych firmom trzecim. Nie przetwarzamy ich aby profilować itp.


3. Aplikacja nie zawiera jakichkolwiek bibliotek firm trzecich, które mogłyby Ciebie śledzić bądź profilować (oprócz standardowych bibliotek firmy Google zapewniających działanie aplikacji, reklamy, informacje o błędach oraz powiadomienia itp.).§1

Definicje

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:1. Administrator - Stowarzyszenie Sieć Obserwatorów Burz z siedzibą we Wrocławiu przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 118, 50-307 Wrocław; e-mail: kontakt🐒obserwatorzy.info

2. Strona - strona internetowa pod adresem https://monitorburz.pl

3. Aplikacja mobilna - aplikacja Monitor Burz

4. Użytkownik - osoba korzystająca ze strony monitorburz.pl bądź Aplikacji mobilnej

5. Dane lokalizacyjne - współrzędne GPS z położeniem Użytkownika

6. Ostrzeżenia pogodowe - alerty typu push, otrzymywane na urządzenie mobilne§2
Dane osobowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne w przypadku:


1. Skorzystania z Ostrzeżeń pogodowych, z wykorzystaniem Danych lokalizacyjnych

2. Przesłania raportu w Aplikacji

3. Zostania członkiem Stowarzyszenia Sieć Obserwatorów Burz bądź Obserwatorem tejże SieciAdministrator oświadcza, że:

1. Danych lokalizacyjnych przesłanych przez Aplikacje mobilną nie da się powiązać z konkretnym Użytkownikiem a jedynie z anonimowym identyfikatorem aplikacji.

2. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi informatyczne.

3. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.).

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, posiada Pani/Pan prawa zawarte w §5

5. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

6. Dane nie będą przekazywane osobom ani firmom trzecim.§3
Usługi lokalizacji w tle
Jakie Dane osobowe są zbierane oraz dlaczego?

W celu skorzystania z Ostrzeżeń pogodowych, niezbędne jest zebranie następujących Państwa Danych osobowych:


1. Dane lokalizacyjne w formie zanonimizowanej, pobrane na żądanie użytkownika

2. Dane lokalizacyjne w formie zanonimizowanej pobierane okresowo, po przyznaniu uprawnień lokalizacji w tle.

Przesłane i zapisane na serwerze dane, umożliwią wygenerowanie Ostrzeżenia pogodowego.§4
Dlaczego przetwarzamy Dane osobowe?

Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach: przesyłania Ostrzeżeń pogodowych, cele statutowe Stowarzyszenia Sieć Obserwatorów Burz, obsługa administracyjna, gromadzenie danych statystycznych, publikacja materiałów otrzymanych od Pani/Pana. Jako administrator i podmiot przetwarzający podane przez Ciebie Dane Osobowe podejmujemy odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i prawne w taki sposób, aby przetwarzanie zapewniało ochronę Twoich praw. Uzyskane Dane Osobowe są przetwarzane drogą elektroniczną ściśle w celu wskazanym w Polityce Prywatności. Dane Osobowe są przechowywane przez Administratora tak długo, jak potrzebujemy ich do świadczenia usług i wsparcia Aplikacji.§5
Prawa przysługujące użytkownikowi

1. Dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia.

2. Sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

3. Usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia.

4. Ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.

5. Wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

6. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.